Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Dyżury z "automatu"

AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE DYŻURÓW

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
Program Grafik umożliwia automatyczne rozpisanie dyżurów pracownikom. By to uczynić należy w oknie głównym wcisnąć przycisk Rozpisz dyżury automatycznie lub wcisnąć na klawiaturze jednocześnie klawisze [Ctrl]+[R] lub wybrać w menu Narzędzia > Rozpisz dyżury.
By dyżury zostały rozpisane, dla każdego pracownika na zakładce Automat należy skonfigurować sposób rozdzielania dyżurów (menu: Pracownicy > Edytuj > Automat).

UWAGA: Program nie jest w stanie całkowicie zastąpić osoby układającej grafik. Po każdorazowym automatycznym rozpisaniu dyżurów należy sprawdzić jego poprawność.

W oknie edycji daych pracownika (menu: Pracownicy > Edytuj), na zakładce Automat można wskazać czy program ma automatycznie rozdzielać dyżury pracownikowi oraz określić parametry ich rozdziału. Domyślnie, podczas dodawania nowego pracownika, zaznaczona jest opcja Nie rozpisuj. Czyli, w takim przypadku dyżury należy pracownikowi przydzielić ręcznie.

Zaznaczenie opcji Dyżury "8" na zmianie nr: spowoduje automatyczne rozpisanie dyżurów "8" danemu pracownikowi na wskazanej zmianie.

Opcja "System" wg schematu oznacza, że dana osoba będzie miała rozpisane dyżury wg schematu np. "1200". Czyli pierwszego dnia dyżur na 1-szej zmianie (1200), drugiego na 2-giej (1200) a trzeciego i czwartego (1200) dnia nie będzie mieć dyżuru. Piątego dnia cykl się zaczyna od nowa itd. aż do końca miesiąca. Wartość podana w polu zaczynając od służy do określenia, która cyfra (numer zmiany) podana w schemacie będzie zastosowana pierwszego dnia miesiąca. Odpowiednie skonfigurowanie tej wartości wśród wszystkich pracowników grupy umożliwia uniknięcie sytuacji, że np. pierwszego dnia miesiąca wszyscy pracownicy zostaną przydzieleni do pierwszej zmiany, a np. na drugiej zmianie nie pojawi się żaden pracownik.

Jeżeli nie ma znaczenia, który pracownik będzie w danym dniu na danej zmianie to wartości początkowe można szybko dobrać jednocześnie dla wszystkich pracowników klikając przycisk Resetuj ustawienia początkowe w oknie Edycji danych grupy, na zakładce Automat. Również w w/w oknie, na zakładce Zmiany, można określić najbardziej odpowiednią liczebność pracowników na poszczególnych zmianach.

Ustawienia suwaków: Dnie > Noce oraz Zwykłe > Święta pozwalają dostosować preferencje pracownika. Przesunięcie suwaka w kierunku słowa Święta oznacza, że pracownik woli pracować w swięta niż w normalne dni robocze. Maksymalne przesunięcie suwaka w którąś stronę nie oznacza przydzielenia tylko np. dyżurów świątecznych.

Automatyczne rozpisywanie było testowane głównie na dwuzmianowym systemie pracy. Nie ma gwarancji jego przydatności w innych systemach.