Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Szablony wydruków

TWORZENIE WŁASNYCH SZABLONÓW WYDRUKÓW

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro

Własne szablony wydruków warto tworzyć jeżeli w pracy wykorzystywane są powtarzalne wzory pism, podań, wniosków itp., w których należy wpisywać np.: dane pracowników. Po utworzeniu szablonu wypełniony danymi wydruk uzyskuje się jednym kliknięciem myszki...

Treść dokumentów skojarzonych jest pobierana z szablonów umieszczonych w podkatalogu "templates". Do edycji szablonu można przejść wciskając przycisk Edytuj szablon znajdujący się w oknie Dokumenty skojarzone. Plik z szablonem posiada rozszerzenie WZR. Jego zawartość można również modyfikować w dowolnym edytorze tekstu (np.: Notatnik).
UWAGA! Modyfikacja szablonu niesie za sobą zmianę wyglądu generowanych w przyszłości, opartych na danym szablonie, dokumentów.

Wraz z programem dostarczane są m.in. szablony dotychczas istniejących wydruków oraz przykład podania.
Istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu dokumentu wykorzystującego dane pracownika oraz dyżurów. W tym celu należy utworzyć plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu WZR (np.: test.wzr) oraz otworzyć go w edytorze tekstu (np.: Notatnik). Szablon musi zawierać nagłówek oraz właściwą treść dokumentu. Po utworzeniu nowego szablonu należy go umieścić w podkatalogu "templates".

Przykład nagłówka szablonu:

<HEADER>
<TITLE>Przykład szablonu</TITLE>
<FONT_SIZE>12</FONT_SIZE>
<FONT_NAME>Tahoma</FONT_NAME>
<TYPE>htm</TYPE>
<FILE_NAME>@_grupa_nazwa,rozklad_ind,@_rok,@_miesiac_nr</FILE_NAME>
</HEADER>

Gdzie:
--------------
TITLE: Tytuł szablonu, który pojawi się na rozwijalnej liście szablonów
FONT_SIZE: Rozmiar czcionki dla danego szablonu
FONT_NAME: Nazwa czcionki dla danego szablonu
TYPE: typ dokumentu (htm - pozwala na dowolne formatowanie tekstu, umieszczanie tabel, natomiast jest trudno edytowalny lub rtf - posiada mniejsze możliwości formatowania lecz wygenerowany dokument łatwo poddaje się edycji).

FILE_NAME: Nazwa pliku z wygenerowanym wydrukiem. Nazwa pliku może zawierać zmienne (np. umieszczenie w nazwie zmiennej @_miesiac spowoduje dodanie do nazwy pliku nazwy miesiąca, dla którego aktualnie układany jest grafik. Pozwoli to na automatyczne zachowywanie wydruków z każdego miesiąca.)

Aby umieścić dane w tworzonym dokumencie trzeba posłużyć się zmiennymi. Można je wstawiać w dowolnym miejscu dokumentu.