Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Grupy pracowników

DODAWANIE I MODYFIKOWANIE GRUPY PRACOWNIKÓW

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro

Pod pojęciem Grupa pracowników kryje się nazwa jaką można określić wielu pracowników, którzy wykonują w pracy podobne zadania np.: Pielęgniarki. Grupę, do której później będą dopisywani pracownicy można dodać wybierając na pasku narzędziowym przycisk Dodaj grupę . W wyświetlonym oknie na zakładce Dane należy określić nazwę grupy. Jest ona dowolna i może być w późniejszym czasie modyfikowana (np.: "Pielegniarki", jeżeli grafik będzie ustalany dla pielęgniarek.)

Na kolejnej zakładce - Zmiany można określić:
 • ilość zmian roboczych,
 • godzinę rozpoczęcia zmiany,
 • czas trwania zmiany,
 • symbol zmiany (do wykorzystania w wydrukach),
 • kolor (wykorzystywany w oknie głównym programu w Kalendarzu),
 • nazwę zmiany,
 • optymalną, zalecaną ilość pracowników (obsadę) na zmianie w dniu zwykłym i świątecznym (wykorzystywaną podczas automatycznego rozpisywania dyżurów).

Wciśnięcie przycisku powoduje automatyczne przeliczanie godzin rozpoczęcia kolejnych zmian na podstawie wprowadzanych danych (np.: czasu trwania zmiany).

Na zakładce Normatyw zawarte są opcje mające wpływ na obliczenia miesięcznego normatywu. Dane z tej zakładki są zapisywane niezależnie dla każdego miesiąca. Można na niej okreslić:

 • Czas trwania dyżuru "8",
  Uwaga: na jego podstawie wyliczany jest miesięczny normatyw czasu pracy Nm
 • Sposób traktowania sobót jako święto lub jako dzień powszedni
 • Pomniejszanie normatywu miesięcznego (lub nie) gdy święto wypadnie w sobotę
 • Sposób zliczania nocy, wypadających w dni świąteczne
 • wyświetlanie kalendarza bez uwzgledniania świąt

Wciśnięcie przycisku Zapisz wartości jako domyślne powoduje przyjęcie obecnych ustawień na zakładce Normatyw jako domyślnych dla miesięcy, w których nie są one jeszcze określone.

Po wciśnieciu przycisku Resetuj ustawienia początkowe (na zakładce Automat) można uzyskać najbardziej optymalny układ automatycznie rozpisywanych (wg schematu określonego w oknie edycji danych pracownika) dyżurów. By ustawienia były resetowane przed każdym, automatycznym rozpisywaniem dyżurów należy zaznaczyć opcję Resetuj przed każdym użyciem automatu. Program może rozpisywać dyżury wg dwóch algorytmów. Który z nich jest bardziej trafny dla danej grupy należy stwierdzić doświadczalnie. Na zakładce Automat użytkownik może również zdecydować w jaki sposób zostaną rozdzielone dopracowania. Mogą one być:

 • rozdzielone w miesiącu, w którym powstały (opcja Zawsze),
 • rozdzielone w miesiącu, który został oznaczony jako kończący okres rozliczeniowy (opcja Na koniec okresu rozliczeniowego),
 • nierozdzielane (opcja Nigdy).

Aby zmienić dane grupy pracowników należy wybrać przycisk Modyfikuj dane grupy

Aby usunąć grupę pracowników należy wybrać przycisk Usuń grupę . Grupa usuwana jest razem z pracownikami do niej przypisanymi. Usunięcie jest nieodwracalne.