Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Kopie zapasowe

ODZYSKIWANIE ORAZ PRZYWRACANIE DANYCH PROGRAMU

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro

W razie ewentualnej utraty danych z jakiegoś miesiąca lub danych konfiguracyjnych programu można podjąć próbę ich odzyskania. W tym celu należy wybrać z menu programu Narzędzia > Odzyskaj z kopii zapasowej... oraz w zależności od rodzaju danych do odzyskania:

  • dane pracowników - w celu przywrócenia danych grup pracowników oraz pracowników,
  • dane miesiąca - w celu przywrócenia infofrmacji o dyżurach i urlopach w wybranym miesiącu.
Uwagi:
Pliki z kopią zapasową (z rozszerzeniem ".bak") zawierają dane sprzed co najmniej 3 dni.
Jeżeli przywrócone dane okażą się niewłaściwe wówczas można odtworzyć stan sprzed przywracania wybierając w menu ponownie tę samą opcję jak podczas przywracania.

Nie jest zalecane (chociaż możliwe) uruchamianie programu z pendrive'a. W takim wypadku należy bezwględnie przed jego wyciągnieciem uruchomić w systemie Windows "Bezpieczne wysuwanie napędu" (ikonka polecenia zwykle znajduje się obok zegara w prawym dolnym rogu monitora). Przy tego typu użytkowaniu warto np. raz na kwartał robić kopię zapasową plików znajdujących się w katalogu "dane" (znajduje się on w katalogu, w którym został zainstalowany program Grafik).