Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Konfiguracja programu

KONFIGURACJA PARAMETRÓW PROGRAMU

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
W oknie Konfiguracja na zakładce Użytkownik można podać następujące dane:
 • Firma - nazwa zakładu pracy,
 • Miejscowość,
 • Kod pocztowy,
 • Ulica,

  oraz
 • hasło zabezpieczające dostęp do programu przed osobami niepowołanymi,
  Aby aktywować logowanie do programu za pomocą hasła należy je wpisać w pole edycji Wprowadź hasło w oknie wywołanym po kliknięciu napisu Zmień. Pozostawienie pola pustego spowoduje uruchamianie programu bez konieczności podawania hasła.
  Uwaga: Nie ma możliwości odzyskania ustanowionego hasła.

Dane podane na niniejszej zakładce (z wyjątkiem hasła) można wykorzystać w szablonach wydruków w postaci zmiennych.

Na zakładce Dyżury można określić:
 • Symbole "typowych" dyżurów (czyli: "8", dopracowań oraz innych). Symbole te są wykorzystywane w Kalendarzu (przy wybranej opcji: Napisy > Typ dyżuru) oraz mogą być użyte w szablonach wydruków.
 • Sposób wyliczania godzin dziennych (D) oraz nocnych (N). By to uczynić należy podać godziny rozpoczęcia i czas trwania godzin nocnych (domyślnie: początek o godz. 22:00 i czas trwania 8:00 godz.).
 • Godzinę rozpoczęcia doby, przyjętą w w danym zakładzie pracy do rozliczeń. Domyślną wartością jest 00:00.
Na zakładce Inne można określić:
 • język, w którym zostaną wyświetlone napisy w programie.
 • najczęściej używane nazwy stanowisk - pojawią się one na liście wyboru w oknie Dodaj/Edytuj pracownika.
 • najczęściej używane nazwy wykształcenia - pojawią się one na liście wyboru w oknie Dodaj/Edytuj pracownika.
 • jaka dodatkowa informacja ma się wyświetlać w prawym dolnym rogu każdej kratki w kalendarzu, do wyboru: numer zmiany, numer dnia lub ilość dyżurów na zmianie
 • sposób postępowania z plikami wygenerowanych wydruków: usuwanie ich podczas zamykania programu lub pozostawianie. Pliki te zawierają dane osobowe pracowników. Jeżeli po wygenerowaniu pliku z wydrukiem tworzony jest wydruk papierowy i nie ma potrzeby zachowywania go w formie elektronicznej to dla bezpieczeństwa danych osobowych warto zaznaczyć opcję powodującą ich automatyczne usuwanie (usunięty plik najczęściej można w razie potrzeby w przyszłości wygenerować ponownie).

Po kliknięciu przycisku Zapisz wprowadzone zmiany zostaną zapamiętane na stałe. Natomiast kliknięcie przycisku OK powoduje zapamiętanie zmian tylko do momentu zakończenia pracy programu.