Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Godziny nadliczbowe

GODZINY NADLICZBOWE (DODAWANIE, ROZDZIAŁ POMIĘDZY 50% A 100%)

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro

Godziny nadliczbowe (GN) można dodać niezależnie dla każdego dyżuru, klikając prawym klawiszem myszki na kwadrcie symbolizującym dyżur, umieszczonym na kalendarzu. W wyświetlonym menu należy wybrać pozycję Zmień. W otwartym oknie Dodaj/Edytuj dyżur w polu Godziny nadliczbowe należy wpisać ilość przepracowanych godzin nadliczbowych.

Uwaga: program nie sprawdza poprawności wprowadzonego czasu w odniesieniu do obowiązujących przepisów!

Użytkownik może ustalić sposób podziału wprowadzonego czasu na godziny liczone jako 50% oraz 100% w oknie Konfiguracja na zakładce Nadgodziny. Fragment (lub całość) nadliczbowego czasu pracy będzie zaliczony jako 100% jeżeli spełni następujące warunki:

  • przekroczy wprowadzony przez użytkownika czas (np.: gdy GN wynoszą 3:15 godz. a użytkownik wprowadzi czas 2:00 godz. wówczas GN 100% wyniosą 3:15-2:00= 1 godz. 15 min). Wprowadzając czas "00:00" całe GN zostaną zaliczone jako 100%.
  • wystąpi pomiędzy określonymi przez użytkownika godzinami. Wprowadzając jednakowe godziny "od" oraz "do" całe GN zostaną zaliczone jako 50%.
  • wystąpią w niedzielę lub świeto.
  • dyżur, do którego zostały dopisane trwa 0 (zero) godzin.

W przypadku gdy GN spełniają kilka warunków, jako 100% zostanie zaliczony najdłuższy czas. Jako 50% traktowana jest pozostała (niezaliczona jako 100%) część GN.

Napis na kwadracie sybolizującym dyżur, dla którego określono GN wykonany jest pogrubioną czcionką.

Aby program automatycznie przenosił nadpracowania (róznicę pomiędzy normatywem miesięcznym pracownika a sumą czasów trwania dyżurów w miesiącu, bez wliczania godzin nadliczbowych) na kolejny miesiąc należy zaznaczyć opcję Automatycznie przenoś nadpracowania na kolejny miesiąc. Zaznaczenie tej opcji powoduje również przeniesienie na kolejny miesiąc niedopracowań w przypadku ich wystąpienia. Godziny nadliczbowe nie są przenoszone na kolejny miesiąc jako nadpracowania

Jeżeli w oknie głównym zostanie wciśnięty przycisk "Ten miesiąc zaczyna nowy okres rozliczeniowy" wówczas nadpracowania/niedopracowania z poprzedniego miesiąca nie zostaną przeniesione.