Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Dyżury

DODAWANIE, MODYFIKOWANIE I USUWANIE DYŻURÓW

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
Aby dodać nowy dyżur musi być wprowadzona przynajmniej jedna grupa pracowników, a w niej istnieć przynajmniej jeden pracownik. Dodanie dyżuru sprowadza się do kliknięcia lewym przyciskiem myszy, przeciągnięcia (cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy) przycisku Dyżur nad dzień (lub noc) w kalendarzu i puszczenia przycisku myszy. Dodawany dyżur jest dopisywany pracownikowi wybranemu na liście Pracownicy.
Po "upuszczeniu" dyżuru na Kalendarz (lub wybraniu z menu opcji Dodaj dyżur) zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać czas trwania dyżuru spomiędzy:
  • 8 - wstawiony zostanie dyżur o czasie trwania określonym w oknie Edycja grupy > Normatyw > Czas trwania dyżuru "8" (domyślnie jest to 7 godz. 35 min.),
    jeżeli dodawany dyżur jest pierwszym w miesiącu dla wybranego pracownika, program zapyta czy rozpisać takie same dyżury na pozostałe dni miesiąca. W przypadku potwierdzenia program automatycznie doda dyżury "8" we wszystkie dni pracujące wybranego miesiąca.
  • Całą zmianę - wstawiony zostanie dyżur trwający całą zmianę roboczą,
  • Dopracowanie - wstawiony zostanie dyżur równy dopracowaniu dla wybranego miesiąca,
  • Inny - wstawiony zostanie dyżur o czsie trwania wprowadzonym przez użytkownika,
Aby przyspieszyć wstawianie dużuru trwającego całą zmianę podczas upuszczania "dyżuru" na kalendarz należy wcisnąć przycisk Control ([Ctrl] - znajduje się on w lewym dolnym rogu klawiatury). Dyżury można również dodawać zaznaczając zmianę, na którą należy dodać dyżur. Następnie wcisnąć i przytrzymać na klawiaturze przycisk [Shift] i wcisnąć przycisk(i) odpowiadające Nazwa krótkiej pracownika.
Czas trwania oraz godzina rozpoczęcia już dodanego dyżuru mogą być zmienione po kliknieciu na nim prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Zmień.... Analogicznie można dopisać do dyżuru godziny nadliczbowe. Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia dyżuru wówczas należy przeciągnąć go do Kosza lub kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcji Usuń. Dyżury można przenosić (poprzez przeciągnięcie go) pomiędzy dniami (lub zmianami), w których wybrany pracownik nie posiada jeszcze dyżuru.
Do każdego dyżuru można dodać krótki komentarz w polu tekstowym Uwagi. Komentarz ten może być uwidoczniony na wydrukach.

Zaznaczenie opcji Na życzenie powoduje oznaczenie dyżuru jako dodanego "na życzenie" pracownika. Tak oznaczony dyżur staje się nieprzesuwalny i możliwy do usunięcia dopiero po potwierdzeniu. W oknie głównym, na kalendarzu opisy na kwadraciku symbolizującym taki dyżur, utworzone są pochyłą czcionką (kursywą).