Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Dni wolne

DODAWANIE I USUWANIE WOLNYCH

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
Aby dodać nowe wolne musi być wprowadzona przynajmniej jedna grupa pracowników, a w niej istnieć przynajmniej jeden pracownik. Dodanie wolnego sprowadza się do kliknięcia lewym przyciskiem myszy, przeciągnięcia (cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy) przycisku Wolne nad dzień w kalendarzu i puszczenia przycisku myszy. Symbol wolnego jest zawsze przypisywany do pierwszej zmiany w danym dniu, bez względu na którą zmianę został upuszczony. Dodawane wolne jest dopisywane pracownikowi wybranemu na liście Pracownicy. W wyświetlonym oknie należy określić czas trwania wolnego oraz wybrać jego rodzaj:
 • Bez dyżuru - zmiana, na której pracownik nie chciałby mieć przypisanego dyżuru. Ten typ wolnego nie jest uwzględniany w żadnym z wydruków oraz nie jest uwzględniany w żadnych statystykach. Wolne "na życzenie" są wyświetlane tylko dla pracownika aktualnie wybranego na liście Pracownicy.
 • Wypoczynkowy - dodanie pomniejsza ilość godzin urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w bieżącym roku.
 • Macierzyński
 • Wychowawczy
 • Szkoleniowy
 • Zwolnienie lekarskie
 • Opieka nad dzieckiem - dodanie pomniejsza ilość dni opieki do wykorzystania w bieżącym roku.
 • Wagary - nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
 • Inny
 • Bezpłatny
 • Opieka nad członkiem rodziny
 • Zwolnienie na dziecko
 • Rehabilitacyjny
 • Na żądanie
 • Za pracę w święto
 • Okolicznościowy
 • Ojcowski
 • Tacierzyński
Jeżeli w zakresie urlopu nie zostanie wstawiony żaden dyżur wówczas czas urlopu zostanie wyliczony jako ilość dni powszednich w urlopie pomnożony przez czas trwania dyżuru "8" (domyślnie jest to 7:35). Jeżeli w zakresie wprowadzonego urlopu wprowadzone zostaną jakieś dyżury wówczas czas urlopu liczy się jako suma czasów tych dyżurów.
Tak wstawione dyżury są wykorzystywane tylko do określenia czasu trwania urlopu.

Symbole poszczególnych typów dni wolnych oraz ich nazwy (do wykorzystania w wydrukach) można określić w oknie Konfiguracja na zakładce Urlopy. Na tej zakładce można również zdefiniować czy danego typu wolne ma wpływać na normatyw miesięczny pracownika.

Czas trwania już dodanego wolnego nie może być zmieniany. Jeżeli zajdzie taka konieczność wówczas należy usunąć (przeciągnąć go do Kosza ) istniejące wolne a w jego miejsce wstawić nowe.