Logo

GRAFIK DYŻURÓW

:: Strona główna > Samouczek > Opis skrótów

SKRÓTY WYKORZYSTYWANE W INSTRUKCJI

Sprawdź nowy program Grafik Dyżurów Pro
  • Nm - normatyw czasu pracy dla wybranego miesiąca. Liczony jako liczba dni "pracujących" w miesiącu (bez sobót, niedziel i świąt) pomnożona przez dzienny wymiar czasu pracy (domyślnie: 7 godzin i 35 minut). Nm wyświetlany jest w oknie głównym programu obok listy wyboru miesiąca.
    Wciskając przycisk Użytkownik może podać w polu edycji obok przycisku dowolny, własny normatyw miesięczny.
  • Dm - liczba pełnych dyżurów pierwszozmianowych (trwających całą pierwszą zmianę) przypadająca w wybranym miesiącu i roku. Dm wyświetlany jest w oknie głównym programu obok listy wyboru miesiąca.
  • Rm - "dopracowanie". liczone jako [Nm - (Dm x długość pierwszej zmiany)]. Rm wyświetlany jest w oknie głównym programu obok listy wyboru miesiąca.
  • Nmp - czas jaki wybrany pracownik powinien przepracować w wybranym miesiącu. Liczony jest on jako [(Nm - nadpracowanie lub niedopracowanie wybranego pracownika z poprzedniego miesiąca)x "Wymiar etatu"/100],
  • D - liczba godzin "zwykłych" do wypracowania lub wypracowanych przez wybranego pracownika wynikająca z już rozdzielonych w wybranym miesiącu dyżurów.
  • N - liczba godzin "nocnych" do wypracowania lub wypracowanych przez wybranego pracownika wynikająca z już rozdzielonych w wybranym miesiącu dyżurów.
  • S - liczba godzin "świątecznych" do wypracowania lub wypracowanych przez wybranego pracownika wynikająca z już rozdzielonych w wybranym miesiącu dyżurów.